تلفن
995-555-116655+

آدرس
No.29, Kote Marjanishvili St, Tbilisi, Georgia (Map)

خدمات ما

خدمات ماشامل موارد زیر می باشد

Planning

نقشه برداری

قبل از انجام هر گونه عملیات ساختمانی در یک منطقه مورد نظر نیاز به برخی کارها و اموری میباشد

Management

مدیریت

ک عملیات اجرایی در یک محل دارای چند شخصیت حقیقی و حقوقی می باشد.

Terrain Preparation

تعمیرات

که هرکدام به نحوی در پیشرفت کار وموضوع پیمان نقش دارند..

Machinery

ماشبن آلات

کارفرما : قطب اصلی یک عملیات اجرایی و پایه گذار آن که با سرمایه گذاری خواستار اجرا وتحقق یافتن .

Building

ساخت

کارفرما : قطب اصلی یک عملیات اجرایی و پایه گذار آن که با سرمایه گذاری خواستار اجرا وتحقق یافتن

Installation

نصب

ویا نصب محل سکونت کارگران و نگهبان وانباردار ، همینطور یک دفتر جهت.

ADONIS INTERNATIONAL HOLDINGS

پیمانکاری پروژه های ساختمانی

نظرات

مشتریان ما

partner logopartner logopartner logopartner logopartner logopartner logo

تماس باما

تلفن
995-555116655+

آدرس

No.29, Kote Marjanishvili St, Tbilisi, Georgia (Map)